Regulamin SPA

1. SPA jest strefą ciszy i relaksu, Obsługa SPA ma prawo, bez zwrotu poniesionych kosztów, wyprosić osoby, które w jakikolwiek sposób wpływają na dyskomfort innych Klientów.

2. Na terenie SPA obowiązuje zakaz:

  • palenia tytoniu
  • spożywania alkoholu

3. Ze SPA nie mogą korzystać osoby:

  • których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
  • z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry,
  • których zachowanie stanowi zagrożenie dla innych Gości i obsługi SPA

4. W celu zwiększenia efektywności zabiegów zalecamy:
a) poinformować terapeutę przed zabiegiem o:

  • zażywanych lekach,
  • przebytych chorobach,
  • ewentualnych przeciwwskazaniach

b) unikać obfitych posiłków minimum na godzinę przed zabiegiem,
c) unikać kąpieli słonecznych bezpośrednio przed i po zabiegu.

5. Dzieci poniżej 16 roku życia mogą przebywać na terenie SPA wyłącznie w towarzystwie osoby dorosłej. Osoby korzystające z zabiegów powinny mieć ukończone 16 lat lub pisemną zgodę opiekuna prawnego.

6. Uprzejmie informujemy, iż w przypadku dwukrotnego odwołania zaplanowanej wizyty do umówienia trzeciego terminu wymagana będzie przedpłata na konto.

7.Prosimy o przybycie do SPA na 15 minut przed planowanym zabiegiem w celu wypełnienia Karty Klienta . W przypadku spóźnienia, jego czas zostaje odliczony od łącznego czasu zabiegu. W przypadku spóźnienia się Gościa powyżej 15 minut, obsługa SPA zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji.

8. Do Saun i Łaźni Parowej należy wchodzić w ręcznikach lub szlafrokach osłaniających strefy intymne. Klienci mogą odpłatnie wypożyczyć szlafrok w Recepcji SPA na poziomie -1.

9. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy Regulaminu Bunkier SPA będą usuwane z obiektu bez zwrotu poniesionych kosztów wstępu.

10. Za zniszczenia majątku SPA spowodowane celowym działaniem lub zaniechaniem, ponoszona jest pełna odpowiedzialność finansowa klienta

11. Należy zgłaszać obsłudze SPA wszelkie nieprawidłowości i usterki mające wpływ na bezpieczeństwo Gości i eksploatację centrum rekreacyjnego.
12. W trosce o własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych, należy zastosować się do powyższych reguł. Wszystkie osoby znajdujące się na Bunkier SPA są zobowiązane do przestrzegania niniejszego Regulaminu.