Bony Upominkowe

1. Bony upominkowe upoważniają do korzystania z usług Bunkier SPA.

2. Bony upominkowe nie są imienne, mogą być kwotowe lub na wybrany zabieg.

3. Termin realizacji wynosi 3 miesiące od daty zakupu.

4. Po upływie terminu ważności wartość bonu zostaje utracona. W takiej sytuacji Klientowi, ani Obdarowanemu nie przysługuje żadne roszczenie, w szczególności zwrot opłaty.

5. W przypadku dwukrotnego nie odwołania wizyty drogą mailową lub telefoniczną minimum 1 dzień przed zaplanowanym terminem bon upominkowy traci swoją ważność.

6. Rezerwacji terminu realizacji bonu należy dokonać najpóźniej na 14 dni przed końcem terminu ważności bonu.

7. Bon można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w SPA (w przypadku, gdy wartość bonu jest podzielona na mniejsze części).

8. W celu uzgodnienia dogodnego terminu wizyty, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami: 41 263 37 76 lub osobisty.

9. Przy dokonywaniu rezerwacji należy podać numeru bonu.

10. Bony nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę.

11. W przypadku, gdy wartość wybranego zabiegu przez Obdarowanego przewyższa wartość posiadanego bonu, różnicę kwoty należy dopłacić przed rozpoczęciem danego zabiegu.

12. Warunkiem skorzystania z oferty jest okazanie przez Obdarowanego bonu w dniu zabiegu.

13. Bunkier SPA nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie bonu.

14. Bony upominkowe można nabyć w recepcji głównej Bunkier Spa, lub drogą elektroniczną.

15. Na życzenie klienta bon upominkowy może zostać wysłany pod wskazany adres. Opłata pocztowa wynosi 10zł.