Łaźnia Parowa

 

Kąpiel w łaźni parowej jest dobrym wstępem do masażu.